Ticaret Bakanlığı şekeri “ihracı kayda bağlı mallar” listesine aldı

​Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete ‘de yayımlanan Ticaret Bakanlığı kararı şöyle:

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56’ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“56- Şeker (GTP:1701)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. haberfaktor

Bu Haberi Paylaşın