İletişim Başkanı Altun: Günümüzde enformasyon savaşları yoğunlaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, küresel çapta faaliyet gösteren şirketlerin, sistematik dezenformasyon kampanyaları ve manipülatif içerikler dolayısıyla sebep olduğu kültürel tahribata karşı seslerin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Haliç Kongre Merkezi’nde İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’nin (Stratcom Summit ’21) açılışındaki konuşmasında, “Sosyal medya şirketleri sadece şirket merkezlerinin olduğu ülkelerde değil, faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde belirlenen hukukî çerçevelere riayet etmek, hesap vermek ve kamu vicdanını yaralayıcı eylem ve tavırlardan uzak durmak zorundadırlar. Ancak böyle davranırlarsa, içinde bulunduğumuz yeni küresel ortamın meşru aktörleri olabilirler.” dedi.

Yeni iletişim araçlarının şekillendirdiği siber dünyada en büyük sorumluluklardan birinin sosyal medya şirketlerine düştüğünü belirten İletişim Başkanı Altun, küresel çapta faaliyet gösteren şirketlerin, sistematik dezenformasyon kampanyaları ve manipülatif içerikler dolayısıyla sebep olduğu kültürel tahribata karşı seslerin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Yeni bir hukukî çerçeve hazırlığı içindeyiz”

Siber adaletin önemini anlatan İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

“Özellikle Kovid-19 krizi döneminde toplumun farklı kesimlerinin siber dünyaya eşit erişimi, bu krizle mücadelede başat faktörlerden birine dönüşmüştür. Devlet olarak toplumun farklı kesimlerinin siber dünyaya erişiminde fırsat eşitliğine sahip olmasını önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Tam da bu nedenle, ‘siber adalet, toplumsal huzur ve barış için de önemlidir’ diyoruz. Siber dünyanın hem daha güvenli ve hem de daha özgür olmasına ihtiyacımız var. Sosyal medya platformlarında insanların kişisel haklarına karşı yapılan saldırıların önlenmesi devletimizin sorumlulukları arasındadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine hassasiyet gösterdiğimiz gibi, onların siber kimliklerine, kişiliklerine ve haklarına karşı girişilebilecek tüm saldırılar konusunda da son derece hassasız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir hukukî çerçeve hazırlığı içindeyiz. Hedefimiz, siber düzlemde kimi yabancı devlet kurumlarının muhtemel keyfi tavır ve yasaklarına ve devlet dışı aktörlerin dezenformasyon ve manipülasyon operasyonlarına karşı vatandaşlarımızın korunmasıdır.”

“Enformasyon savaşlarının yoğunlaştığı günümüzde, ulusal güvenliği ve siber egemenliği muhafaza edecek tedbirleri almak mecburiyetindeyiz.”

“Siber dünyada daha güvenli ve daha özgür olmaya ihtiyacımız var” derken; kişisel verilerin, kurumsal verilerin, bireysel hakların teminat altına alınmasından bahsettiğine dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, şöyle konuştu:

“Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlardan kendi emelleri uğruna faydalanmaya çalışan, yeni medya platformlarını kendi propagandaları için kullanan terör örgütlerinin, organize suç şebekelerinin etkisinden temizlenmiş bir siber dünyadan bahsediyorum. Vatandaşların, bireylerin tercihte bulunmak için en temel gereksinimleri olan doğru bilginin karşısında yer alan sistematik yalan siyasetinden, bilgi kirliliğinden arınmış bir siber dünyadan bahsediyorum. Toplumsal ilişkileri zehirleyen, ideolojik yahut zümrevi çıkarlar uğruna üretilen yalan içeriklerin meşru ve işlevsel görülmediği bir sanal ortamdan bahsediyorum. Sosyal medya şirketlerinin ticari yahut siyasi saiklerle bireyleri keyfi şekilde yönlendiremeyecekleri bir dijital dünyadan bahsediyorum. Ancak, böylesi bir siber alanda, böylesi bir sanal ortamda özgürlükten bahsedebiliriz. Enformasyon savaşlarının yoğunlaştığı günümüzde, ulusal güvenliği ve siber egemenliği muhafaza edecek tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Ve biz bu noktada başta İletişim Başkanlığımız olmak üzere, ilgili bütün kurumlarımızla birlikte titiz bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Politik savaş olarak da adlandırılan ve yeni iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla ülkelerin toplumsal barışını, ekonomik istikrarını ve devlet-toplum ilişkilerini hedef alan enformasyon operasyonlarına karşı mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini, bunu yaparken de kamu çıkarlarını ve milletin hukukunu gözetmeyi esas aldıklarını belirten İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, devletin ilgili kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde, hem ülkenin kamu diplomasi faaliyetlerini yönlendirme, hem sistematik dezenformasyon faaliyetleriyle mücadele etme, hem de devletin stratejik iletişim yol haritasını çerçeveleme noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. 

Bu Haberi Paylaşın